Logo dit Praktijk Logopedie Eijsden

T 06-53583178
E hanneke at ditstotter dot nl
O Ma t/m Vr 09.30 - 18.00 uur

Behandeling

Behandeling kan bestaan uit:

  • eenmalig advies met eventueel een nieuw (herhalings)onderoek na enkele maanden om te bepalen of het probleem zich oplost
  • verschillende behandelsessies, waarbij de ouders vaardigheden worden aangeleerd, waarmee zij het vloeiend spreken van hun kind kunnen bevorderen
  • daadwerkelijke behandeling van het kind / de volwassene

Ongeveer 5 % van de jonge kinderen spreekt onvloeiend; bij 1 % blijft het stotteren bestaan. Beginnend stotteren ontstaat meestal op een leeftijd van 3;6 tot 4;0 jaar. dit stottertherapie werkt volgens de richtlijn ‘stotteren’’. Deze vermeldt dat ouders doorgaans goed aanvoelen, wanneer hun kind ‘abnormale’ onvloeiendheden in het spreken laat horen. Verder biedt de site www.stotteren.nl een goed screeningsinstrument voor de ouders, waarmee bepaald kan worden of contact opnemen met een logopedist-stottertherapeut nodig is. Deze richtlijn schrijft echter ook voor, dat wanneer een ouder ongerust is over het spreken van het kind, het altijd raadzaam is advies te vragen aan een logopedist-stottertherapeut. Weten hoe te reageren op het ‘gestotter’ van uw peuter / kleuter brengt rust; afwachten en hopen dat het vanzelf wel weer over zal gaan, maakt onzeker.

Wanneer wordt gestart met behandeling zijn de ouders/een van de ouders bij de behandeling aanwezig.

Stotteren wordt niet met één of twee behandelingen per week verholpen. De logopedist geeft aan patiënt en/of ouders adviezen, opdrachten en huiswerk mee. Alleen door inzet van patiënt en/of omgeving zal een probleem uiteindelijk verholpen kunnen worden.

De wet vraagt om afspraken omtrent de behandeling vast te leggen in een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst zorgt er ook voor dat afspraken tussen u en de logopedist zijn vastgelegd.

Alle informatie die u ons verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mogen worden verstrekt.

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit het best bespreken met de logopedist-stottertherapeut.

Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In de wachtkamer van dit stottertherapie vindt u informatie over deze klachtenregeling.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Behandeling van stotterende kinderen en volwassenen.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie